Utförda arbeten

Här kan du se ett urval av utförda och pågående projekt som IDÉ Byggarna kommit i kontakt med.


Återuppbyggnad efter brand

Uppbyggnad av enfamiljsvilla.. .

Se vidare

Fasadrenovering

Renovering av bostadshus…

Se vidare

Brobygge

Brobyggnation i Söderköping…

Se vidare

Stomme till lada

Här byggs stommen till en lada…

Se vidare

Gjutning av grund

Här förbereds grunden till ett bygge…

Se vidare

CAD-ritning

CAD-ritning på ett inglasat uterum som gjorts utifrån kundspecifikation.

Se vidare

Verkstadsbyggnation

Ett större byggnationsprojekt av en verkstad.

Se vidare

Planering av husbyggen

Här bereds grunden för bygge av flerhus.

Se vidare